offside #1 presstillfälle lehdistötilaisuus

offside #1

presstillfälle
lehdistötilaisuus

offside #1

offside #1

Offside är ett nytt självständigt projektrum för samtidskonst i Vasa. Offside satsar på utställningar, projekt, evenemang och fungerar samtidigt som en kontaktbas och aktiv mötesplats för österbottniska konstnärer inom landet och utomlands.

Offside #1 är en utställning och happening som involverar konstnärer med olika uttryck och medier. Inom lagsport betyder offside en överträdelse genom felplacering av en anfallande spelare. Vi använder uttrycket Offside för att beskriva en utmaning och möjlighet – att ständigt söka vår plats på spelplanen med risk för offside. Vad händer när konsten placeras utanför givna spelregler och ramverk? Kan den fortsättningsvis fungera eller har offside-positionen och regelbrottet rentav en konstruktiv verkan?

En ny spelplan innebär nya ramar, men ramarna uppfattas inte som begränsning. Tvärtemot stimulerar och inspirerar de till både specifika konceptuella och formella lösningar. Platsen och rummet för Offside #1 erbjuder en resonanskropp. De enskilda arbetena och aktionerna skapar en polyrytmik. Dissonanser är en del av musiken, offside-positioner är en del av spelet. I bästa fall uppstår ett nytt ackord eller komposition med en säregen klang!

Offside #1 öppnar den 21 maj och pågår till den 12 juni 2022. Utställningens öppningsdag är en kombinerad performance festival och en konstöppning, Utrymmet som används för utställningen är en gammal möbelbutik i två våningar med totalt ca. 1200 m2. Utställningen består av en blandad grupp aktiva samtida internationella konstnärer, verk som presenteras i föreställningen är av en mångfald av material och uttryck.

Presstillfälle

Fre 20.5.2022 Kl.13:00
Magasinsgatan 6, 65100 Vasa

ÖPPNING & PERFORMANCE FESTIVAL

21.5.2022. kl. 16:00-23:00

PERFORMANCE EVENT 2

28.5.2022 kl. 16:00-21:00
Michele Uccheddu, Florian Tuercke

22.5.-12.6.2022
ti-sö: 13:00-19:00

Medverkande konstnärer:
Susanne Schär & Peter Spillmann (CH), Oskar Lindström (FIN/GER), Albert Braun (GER/FIN), Florian Tuercke (GER), John Court (GB/FIN), finnfemfel (FIN/GER), Bekim Hasaj (ALB/FIN), Valentina Gelain (ITA/FIN), Mattias Löfqvist (FIN), Janika Norrgård Löfqvist (FIN), Tomasz Szrama (POL/FIN), Marek Waldemar Pluciennik (POL/CAN), Carina Ahlskog (FIN), Anneli Holmström (FIN/GB-SCT), Matilda Enegren (FIN), Moa Cederberg (FIN), Michele Uccheddu (ITA/FIN), Marcus Lerviks (FIN), Dan Holm (FIN)

Kontakt person:
Marcus Lerviks
marcus.lerviks(a)gmail.com
0405275613

offside #1

Offside on uusi, itsenäinen nykytaiteen projektihuone Vaasassa. Offside toimii kohtaamispaikkana taiteilijoille ja taiteesta kiinnostuneille, tarjoten tilan dialogille taiteen yhteiskunnallisesta roolista. Keskeinen toiminta koostuu näyttelyistä, projekteista ja tapahtumista.

Offside #1 on näyttely ja tapahtuma, jonka osallistujina ovat erilaisia ilmaisuja ja medioita käyttäviä taiteilijoita. Joukkueurheilussa “offside” viittaa hyökkäävän pelaajan sääntöjenvastaiseen sijaintiin kentällä. Käytämme termiä Offside kuvaamaan haastetta ja mahdollisuutta – etsimme jatkuvasti paikkaamme pelikentällä riskeeraten sääntörikkomuksen. Mitä tapahtuu, kun taide asetetaan sovittujen puitteiden ja pelin sääntöjen ulkopuolelle? Toimiiko se edelleen vai onko paitsiossa olemisella ja sääntöjenvastaisuudella kenties rakentava vaikutus?

Uusi pelikenttä luo uudet puitteet, mutta puitteita ei pidetä rajoituksena. Päinvastoin, ne stimuloivat ja inspiroivat sekä konkreettisia käsitteellisiä että muodollisia ratkaisuja. Paikka ja tila tarjoavat kaikupohjan. Yksittäiset teokset ja teot muodostavat polyrytmin. Dissonanssit ovat osa musiikkia, paitsioasennot ovat osa peliä. Parhaimmillaan syntyy uusi sointu tai sävellys, jolla on omaleimainen sointi!

Offside # 1 avataan 21.5. ja jatkuu 12.6.2022 saakka. Näyttelyn avajaispäivänä on yhdistetty performanssifestivaali ja taiteen avajaiset.Näyttelyn tila on kaksikerroksinen vanha huonekaluliike, jossa tilaa on yhteensä n. 1200 m2. Näyttely koostuu sekalaisesta joukosta aktiivisia kansainvälisiä nykytaiteilijoita, tapahtuman ja näyttelyn teokset koostuvat erilaisista ​​materiaaleista ja ilmaisuista.

Lehdistötilaisuus

pe 20.5.2022 klo 13.00
Varastokatu 6, 65100 Vaasa

AVAUS- JA PERFORMANSSI FESTIVAALI

21.5.2022 klo 16.-23.00

PERFORMANSSI TAPAHTUMA 2

28.5.2022 klo 16:00-21:00
Michele Uccheddu, Florian Tuercke

22.5.-12.6.2022
ti-su: 13.-19:00

Mukana näyttelyssä:
Susanne Schär & Peter Spillmann (CH), Oskar Lindström (FIN/GER), Albert Braun (GER/FIN), Florian Tuercke (GER), John Court (GB/FIN), finnfemfel (FIN/GER), Bekim Hasaj (ALB/FIN), Valentina Gelain (ITA/FIN), Mattias Löfqvist (FIN), Janika Norrgård Löfqvist (FIN), Tomasz Szrama (POL/FIN), Marek Waldemar Pluciennik (POL/CAN), Carina Ahlskog (FIN), Anneli Holmström (FIN/GB-SCT), Matilda Enegren (FIN), Moa Cederberg (FIN), Michele Uccheddu (ITA/FIN), Marcus Lerviks (FIN), Dan Holm (FIN)

Yhteyshenkilö:
Marcus Lerviks
marcus.lerviks(a)gmail.com
0405275613